sort
1. Ford Escort
1. Ford Escort
Цена: 24,000 МКД

Понуди: 0

Започнува на: 07.06.2017 09:00:00

 Марка Ford , тип Escort1,8d, со регистарска ознака, SK 093 VO, број на шасијаWFOAHHGCAAHG12344, број на мотор RTH/NG12344,сила на моторот 44 kw, година на производство 1992, работна зафатнина 1753см3, боја на каросеријата металик/сива/7H, не е вовозна состојба 

2. Zastava Jugo Tempo 1,1
2. Zastava Jugo Tempo 1,1
Цена: 8,100 МКД

Понуди: 0

Започнува на: 07.06.2017 09:30:00

 Марка Zastava , тип Jugo Tempo 1,1, со регистарска ознакаSK 269 MI, број на шасијаVX1145A0001049539, број на мотор1531680,сила на моторот 40kw, година на производство 1997, работна зафатнина 1116см3, боја на каросеријатасина 8к, не е вовозна состојба 

3. Zastava Jugo Tempo 1,1
3. Zastava Jugo Tempo 1,1
Цена: 8,100 МКД

Понуди: 0

Започнува на: 07.06.2017 10:00:00

 Марка Zastava , тип Jugo Tempo 1,1, со регистарска ознакаSK 023 MH, број на шасијаVX1145A0001050511 , број на мотор 1533630,сила на моторот 40kw, година на производство 1997, работна зафатнина 1116см3, боја на каросеријатабела 01, не е вовозна состојба 

4. Zastava Jugo Tempo 1,1,
4. Zastava Jugo Tempo 1,1,
Цена: 8,100 МКД

Понуди: 0

Започнува на: 07.06.2017 10:30:00

 Марка Zastava , тип Jugo Tempo 1,1, со регистарска ознакаSK 270 MI, број на шасијаVX1145A0001049734, број на мотор 1532388,сила на моторот 40kw, година на производство 1997, работна зафатнина 1116см3, боја на каросеријатацрвена/76 , не е вовозна состојба 

5. Zastava Jugo Koral 55
5. Zastava Jugo Koral 55
Цена: 4,400 МКД

Понуди: 0

Започнува на: 07.06.2017 11:00:00

 Марка Zastava , тип Jugo Koral 55, со регистарска ознакаSK 406 KK, број на шасија769859, број на мотор 1468329,сила на моторот 40kw, година на производство 1991, работна зафатнина 1116см3, боја на каросеријатаметалик плава, не е вовозна состојба

6. Volkswagen  Golf CL
6. Volkswagen Golf CL
Цена: 19,500 МКД

Понуди: 0

Започнува на: 07.06.2017 11:30:00

 Марка Volkswagen , тип Golf CL, со регистарска ознакаSK 603 MM, број на шасијаWVWZZZ316B098987, број на мотор SK98987/94,сила на моторот 44kw, година на производство 1991, работна зафатнина 1587см3, боја на каросеријата 7 ц црвена, не е вовозна состојба